Este nevoie să activati Javascript pentru a continua navigarea. This page needs JavaScript activated to work.

Acord contractual de utilizare a serviciului de gazduire web Nettissimo, reguli de utilizare

În continuare sunt prezentate condițiile contractuale dintre Dvs. și Nettissimo ROM S.R.L., (denumita în continuare Nettissimo) privitorare la servicul de găzduire pagini de internet și stipulează de asemenea regulile de utilizare a servicului de găzduire. Prin trimiterea unei comenzi, acceptati conditiile de mai jos si sunteti de acord ca acest lucru are valoarea unui contract între dumneavoastra si Nettissimo.

1. Descrierea serviciului

Nettissimo pune la dispozitia clientilor sai un serviciu de gazduire contra cost conform tarifelor afisate pe paginile corespunzatoare. Odata cu plata acestui serviciu, partile contractante se obliga la respectarea drepturilor si obligatiilor stipulate mai jos.

1.2. Informații generale

Regulile de Utilizare constituie întreaga întelegere dintre dumneavoastra si Nettissimo si reglementeaza folosirea de catre dumneavoastra a serviciului de gazduire, impunându-se in fata oricarui acord precedent dintre dumneavoastra si Nettissimo (inclusiv, dar nu limitat la o versiune precedenta a prezentului acord). Puteti de asemenea fi supusi unui alt set de reguli contractuale care se pot aplica atunci când folositi alte servicii Nettissimo sau ale partenerilor sai, continut al oricarei terte parti, sau software al oricarui tert. Acordul de Utilizare si relatiile dintre utilizatori si Nettissimo vor fi guvernate de legile aplicabile în România, cu excepția cazurile în care orțiuni de pe pagina dvs. sunt furnizate de terți pentru care Nettissimo își declină răspunderea, cum ar fi software, panou de control, panou de accesare a căsuțelor de email (lista nu este limitativă). Insuccesul Nettissimo de a aplica sau apăra una din prevederile, obligatiile sau drepturile stipulate în Regulile de Utilizare nu constituie o renuntare la acest tip de drept sau obligatie. Daca orice prevedere a Regulilor de Utilizare e gasita de un tribunal cu competenta în acest domeniu ca invalida, partile sunt de acord, cu toate acestea, ca tribunalul ar trebui sa ia în considerare vointa partilor exprimata prin intermediul acelei prevederi, si celelalte prevederi ale Regulilor de Utilizare rămân în vigoare. Sunteti de acord ca indiferent ce lege sau statut stipuleaza contrariul, orice cerere sau pretentie care apare din, sau în legatura cu folosirea serviciilor de gazduire Nettissimo sau Regulilor de Utilizare trebuie dusa la îndeplinire într-un an de la emiterea sau formularea ei, sau dupa aceasta perioada, îndeplinirea ei va fi prescrisa.

2. Obligațiile Nettissimo

Nettissimo va furniza toate facilitatile descrise la serviciul de gazduire respectiv, pentru care s-a efectuat plata. Serviciul va fi functional pe perioada pe care s-a efectuat plata, putând fi reînnoit periodic.

Odata plata efectuata si conditiile stabilite, tarifele nu mai pot fi modificate pe perioada pe care s-a efectuat plata. Nettissimo se obliga sa anunte cu cel putin o luna înainte orice modificare de tarif pentru oricare serviciu de gazduire.

Nettissimo se angajeaza sa furnizeze asistenta tehnica clientilor sai si sa raspunda prompt la solicitarile acestora.

Asistenta tehnica va consta din (dar nu va fi limitata doar la): lamuriri privitoare la modul de administrare a paginilor. Lamuriri privind instalarea sau dezinstalarea unor componente care intra în cadrul serviciului de gazduire Nettissimo. Aceste lamuriri nu privesc propriul continut al paginilor clientului si nici asistenta privitoare la modificarea continutului / optimizarea / repararea unor scripturi furnizate de terti, chiar daca Nettissimo ofera instalare si configurare automata a acestora prin panoul de control al gazduirii. Instalarea si exploatarea scripturilor oferite de terti se face pe propria raspundere a clientului, chiar daca acestea se ofera automat din panoul de control al gazduirii. Este de asemenea responsabilitatea clientului sa detina informatiile necesare încarcarii oricarei resurse suplimentare care nu se afla în pachetul Nettissimo. Asistenta tehnica se acorda printr-un sistem de mesaje tichet - raspunsuri la mesajele tichet. Intervalul mediu de raspuns este 30 de minute, intervalul maxim poate atinge 24 de ore. Informatii de contact actualizate se afla pe pagina de contact.

Nettissimo se obliga sa remedieze prompt orice disfunctionalitate ar putea apărea în cadrul gazduirii în maximum 48 de ore de la semnalarea acestora. Nettissimo se obligă de asemenea să anunțe clienta / clientul în maximum 48 de ore de la semnalarea unei breșe de securitate, atît pe server, cât și pe paginile dvs. informându-vă ce date sau tipuri de date au fost compromise, în cazul în care este posibilă cnstatatarea compromiterii unor date personale. Nettissimo va depune toate diligențele pentru rezolvarea breșei de securitate apărute pe server, mai puțin brșele de securitate care nu sunt imputabile Nettissimo și care se datorează scripturilor furnizate de terți (panou de control, sistem de operare etc.). Nettissimo nu își asumă breșele de securitatea apărute pe paginile clienților și nu va acorda asistență privitoare la remedierea acestora.

Nettissimo va pune la dispoziția clienților un panou de control, o interfață de webmail și un spațiu de găzduire accesibile la adresa paginii găzduite. Nettissimo va asigura actualizarea periodică a sotware-ului serverului (sistem de operare, panou de control etc.)

Nettissimo nu îsi va promova în nici-un fel produsele sale sau ale unor terte parti prin paginile Dvs. în afara de cazurile în care Dvs. folositi o resursa Nettissimo pentru care exista mentiunea "creat de Nettissimo". Aceasta nu poate include în niciun fel paginile Dvs. personale, create de Dvs., care nu vor fi în nicisun fel încarcate cu mesaje publicitare din partea Nettissimo.

Protecția datelor cu caracter personal stocate pe serverele Nettissimo

Nettissimo se angajează să respecte în întregime cerințele Regulamentului General de Protecția a Datelor (GDPR) precum și toate prevederile legale din România privitoare la protecția datlor cu caracter personal. În acest sens Nettissimo nu va accesa datele personale stocate pe serverele sale, nu le va transmite către terți și va implementa un set minim de măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității acestora, care să acopere toate prevederile GDPR și să ofere un nivel de securitate corespunzător. Aceste măsuri se referă la protecția datelor prin transmitere securizată (SSL - certificate de securitate opționale, fie emise gratuit și automat - Lets Encrypt sau instalate de către clienți, SFTP - secure FTP - schimb de fișiere securizat și criptat, optțional, criptare comunicații electronice prin instalarea optțională de către client a unei chei de criptare, posibilitatea stocării datelor personale în baze de date mysql / mariadb criptate, accesibile doar prin nume de utilizator și parolă, analiza permanentă a conexiunilor și solicitărilor de transmitere de date prin software - firewall și diferite module de securitate, analiza permanentă a datelor prin antivirus, actualizarea pe baze periodice a software-ului de securitate, un audit periodic automat al securității prin antivirus, module de securitate și firewall, posibilitatea restaurării datelor în cazul compromiterii acestora prin copii săptămânale de siguranță a paginilor găzduite și copii zilnice ale bazelor de date, de luni până vineri inclusiv, excluzând zilele de sămbătă și duminică, precum și alte măsuri de asigurare a securității și disponibilității datelor personale).

Prin excepție de la prevederile anterioare, în cadrul serverelor VPS Nettissimo va pune la dispoziție clientului respectiv, dacă nu s-a convenit altfel cu Nettissimo, un sistem de operare gol, care oferă posibilitatea acoperirii și încadrării în prevederile anterior expuse, această compatibilitate intrând în sarcina clientului prin instalarea de software corespunzător.

De asemnea prin excepție de la prevederile anterioare autorizați Nettissimo să acceseze datele personale stocate pe serverele sale în scopul strict de investigare a abuzurilor (spamuri, activități ilicite etc). În momentul acceării datelor cu caracter personal Nettissimo va informa clientul cel mai târziu în termen de 48 de ore despre datele accesate și scopul accesării acestora.

Prin apelarea la serviciul de găzduire Nettissimo vă angajați de asemenea să respectați în întregime prevederile Regulamentului General de Protecția a Datelor (GDPR) precum și toate prevederile legale din România privitoare la protecția datelor cu caracter personal.

3. OBLIGATII ALE CLIENTULUI LA ÎNREGISTRARE / PRELUNGIREA CONTULUI DE GAZDUIRE

Pentru a folosi serviciile de gazduire Nettissimo, va obligati sa: 1) furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum este cerut de formularul de comanda si 2) sa mentineti si sa înnoiti, atunci când situatia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Nettissimo are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate încercarile curente sau viitoare de folosire a serviciului.

4 PLATA SERVICULUI DE GAZDUIRE

a) Serviciul de gazduire oferit de Nettissimo se achita periodic, pentru perioade mergând de la o luna / 30 de zile pâna la un trei ani calendaristici. Perioada de gazduire nu poate fi mai mica decât cea care reprezinta contravaloarea in lei a 3 euro + TVA. La lansarea unei comenzi se emite o factura proforma. Neachitarea proformei respective pana la data limita mentionata în aceasta duce la stergerea comenzii, fara preaviz, de catre Nettissimo.

b) Gazduirea se reînnoieste automat, la expirarea perioadei platite, folosind aceleasi date introduse la ultima proforma emisa pentru acelasi serviciu, respectiv perioada facturata si pachetul de gazduire (cu exceptia cazurilor in care clientul respectiv a beneficiat de o oferta speciala). Beneficiarul va primi prin email, la adresa cu care este inscris in baza de date clienti, cu 15 zile inaintea expirarii perioadei platite, un avertisment privitor la data expirarii contului de gazduire. La solicitarea expresa a beneficiarului, efectuata înainte de expirarea perioadei deja platite, Nettissimo va modifica, fara niciun fel de taxe, perioada de facturare urmatoare, precum si pachetul respectiv. In cazul in care contul respectiv de gazduire a fost incadrat intr-o oferta promotionala care implica o perioada minima de gazduire si pastrarea aceluziasi pachet pe o perioada minima, perioada, respectiv pachetul de gazduire nu vor putea fi modificate decat conform ofertei respective. Pentru prelungirea valabilitatii contului de gazduire se emite o proforma care se trimite prin email la adresa de email cu care este înscris clientul în baza de date Nettissimo. Proforma poate fi consultata de asemenea si online prin accesarea contului de client Nettissimo. Neachitarea proformei la data limita de plata antreneaza retrimiterea acesteia, o singura data, cu avertisment. La 10 zile calendaristice de neplata de la emiterea proformei, contul de gazduire se suspenda, fara preaviz. In cazul in care au existat incidente de neplata in timp util sau exista un cont de gazduire neachitat in timp util in contul respectiv de client sau exista un cont de gazduire activa / expirat mutat la alt furnizor, Nettissimo isi rezerva dreptul de a suspenda conturile de gazduire pentru care a expirat perioada platita, inainte de cele 10 zile calendaristice de la emiterea proformei de prelungire a contului, fara preaviz. Contul este reactivat in maximum o zi lucratoare de la intrarea banilor în contul Nettissimo, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la emiterea unei proforme. În cazul în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea unei proforme, suma corespunzatoare celei înscrise în proforma de gazduire respectiva nu a intrat în contul bancar al Nettissimo, contul de gazduire respectiv se sterge fara vreun avertisment suplimentar, iar termenii acestui acord înceteaza fara nicio obligatie a partilor. In cazul in care perioada platita pentru un cont de gazduire a expirat si / sau a trecut data limita de plata a unei proforme emise pentru contul de gazduire respectiv Nettisismo va verifica de asemenea daca domeniul gazduit nu a fost mutat catre alt furnizor, cu sau fara contintul de pe serverele Nettisismo. In cazul in care domeniul gazduit, cu indeplinirea uneia din conditiile expuse mai sus, a fost transferat pentru serviciul de webhosting catre alt furnizor, Nettisismo va sterge contul de gazduire aferent domeniului respecitv, fara alt preaviz, iar termenii acestui acord înceteaza fara nicio obligatie a partilor. Stergerea contului implica pierderea datelor stocate pe serverul de gazduire în cadrul contului de gazduire respectiv. Nettissimo va mai pastra o copie a contului sters inca 30 de zile, timp in care beneficiarul poate redepune comanda de gazduire. Copia va putea fi folosita numai pentru recrearea contului de gazduire pe serverele Nettissimo. Nettissimo nu va transmite aceste copii nici beneficiarului nici altor terti. Beneficiarul poate solicita insa in orice moment stergerea acestor copii. Pentru recrearea contului dupa copie se va percepe o taxa de 100 de lei + TVA / cont de gazduire. Nettissimo poate decide de asemenea, in mod unilateral, sa nu creeze si sa nu pastreze aceste copii dupa stergerea conturilor de gazduire de pe serverele de gazduire. La expirarea perioadei de 60 de zile copiile de rezerva vor fi de asemenea sterse.

5. RETURNAREA SUMELOR ACHITATE PERIODIC

În maximum 30 de zile calendaristice de la crearea contului de gazduire clientul are dreptul sa solicite, fara nicio justificare, returnarea integrala a sumei achitate. La primirea solicitarii Nettissimo va efectua returnarea integrala a sumelor achitate de client în maximum 30 zile calendaristice. Sumele returnate exclud comisioanele pe care le percepe banca clientului la încasari.

De asemenea, dupa primele 30 de zile de serviciu, clientul are dreptul sa renunte în orice moment la serviciul de gazduire si sa solicite rambursarea diferentei platite pana la finele perioadei de gazduire pentru care s-a emis factura, mai putin luna in curs. Returnarea se va efectua de catre Nettissimo in maximum 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii din partea clientului.

6. POLITICA NETTISSIMO DE PROTEJARE A INFORMATIILOR

Conform politicii de protejare a informatiilor a Nettissimo, putem oferi altor parti (numite terti) anumite informatii de ansamblu continute în formularul de înregistrare sau alte date de acelasi gen, asigurându-va ca aceste informatii nu vor cuprinde informatii personale de identificare, cu exceptia cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastra sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste conditii de utilizare.

Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că vom pune la dispoziția CPanel INC. (SUA) ale căror servere sunt situate în afara spațiului economic european, respectiv SUA, următoarele personale: adresa de email specificată de dvs. pentru interfața de administrare a paginii dvs., care coincide cu emailul de client(ă) Nettissimo, afară de cazul în care dvs. veți schimba aceste date din panoul de control; adresa de IP a conexiunii la panoul de control, precum și locația geografică aproximativă a acesteia.

7. CONTINUT

Întelegeti ca toate informatiile, date, text, software, muzica, sunet, fotografii, grafica, materiale video, mesaje sau alte materiale (numite in continuare "CONTINUT"), indiferent daca au fost afisate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamna ca dumneavoastra si nu Nettissimo, sunteti în întregime responsabil pentru toate materialele pe care le încarcati, puneti la dispozitie în mod public pe contul pus la dispozitie de Nettissimo. Nettissimo nu controleaza, doar monitorizeaza continutul transmis prin intermediul serviciului de gazduire si astfel, nu garanteaza acuratetea, integritatea si calitatea acestui continut.

Sunteti de acord sa nu folositi serviciul pentru a:

8. Rezolvarea abuzurilor

Nerespectarea conditiilor expuse la punctele precedente (1-15) este considerata abuz si poate conduce la masuri imediate luate de Nettissimo pentru prevenirea repetarii acestora. Ati luat la cunostinta si sunteti de acord ca Nettissimo poate suspenda sau chiar sterge orice pagina sau cont de gazduire al Dvs., în orice moment, fara a va preveni, daca considera ca s-au încalcat punctele 1-18 de mai sus. Sunteti de acord ca Nettissimo nu poate fi trasa la raspundere privitor la suspendarea sau stergerea unei pagini a Dvs. în urma unei decizii Nettissimo si nici nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele pierderi de date ocazionate de suspendarea sau stergerea vreunei pagini a Dvs. Conduita tipica a Nettissimo este - în functie de gravitatea abuzului - 1) de a preveni clientii, 2) de a suspenda pagina sau contul de gazduire si a înstiinta clienti, 3) de a sterge imediat pagina sau contul de gazduire sau o parte a acestora si de a înstiinta clientii. 4) Nettissimo poate percepe taxe administrative daca pentru rezolvarea unui abuz este nevoie de interventia manuala a Nettissimo (stergerea unor fisiere / directoare, modificarea unor fisiere / directoare); Nettissimo este indreptatita sa ceara taxe administrative a caror marime este la discretia Nettissimo, dar nu mai putin de 50 de lei + tva / interventie.

9. Folosirea corecta a resurselor

Paginile care se încadreaza în limita de transfer contractata nu pot folosi mai mult de 25% dintr-un CPU, 20M memorie sistem sau peste 7 secunde pentru efectuarea unei intergogari mysql). De asemenea conturile de gazduire nu pot genera procese care pentru executie au nevoie de mai mult de 1800 de secunde. De asemenea deschiderea unui numar mare de conexiuni la bazele de date, trimiterea simultana si masiva de emailuri (mai mult de 1000/oră, respectiv 100 într-un interval de 60 secunde) sau trimiterea de emailuri voluminoase. Pot genera abuzuri (lista nu este limitativa): procesele de arhivare / dezarhivare, prelucrarea de fisiere video / audio / imagine, trimiterea masiva de emailuri simultane, postarea de fisiere masive pentru descarcare, streaming audio / video. Toate aplicatiile care ruleaza continut dinamic pot genera abuzuri si pot avea nevoie de optimizare (bloguri, magazine virtuale, formururi, cms-uri, etc.). Nettissimo îsi rezerva dreptul, în vederea evitarii abuzurilor de resurse, de a limita accesul la anumite resurse ale sistemului prin masuri cum ar fi (lista nu este limitativa): imposibilitatea de a încarca anumite tipuri de fisiere cunoscute a genera abuzuri, limitarea superioara a numarului de emailuri ce pot fi trimise intr-un interval dat (actualmente 1000 per cont de gazduire per oră), limitarea trimiterii sau primirii ataşamentelor prin email (actualmente maximum 25 M), limitarea mărimii fişierelor postate sau stocate pe un cont de găzduire web (actualmente 50M), limitarea conexiunilor simultane la adresele de IP, conținutul afișat pe internet, numpr de conexiuni simultane la bazele de date. În cazul constatării folosirii abuzive a resurselor sistemului, Nettissimo poate decide singură orice măsură considerată a fi necesară pentru buna funcţionare a sistemului, inclusiv - dar nu numai - suspendarea sau ştergerea paginii sau contului de găzduire. Nettissimo poate furniza la solicitarea beneficiarului informaţia respectivă şi îi va solicita să ia măsuri pentru remedierea situaţiei.

10. DESPAGUBIRI

Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati Nettissimo si toate filialele, partenerii si angajatii de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru avocati, facute de o terta persoana sau organizatie datorita sau reiesind din continutul site-ului sau datorita folosirii abuzive a serviciilor Nettissimo, violarii acordului contractual de găzduire web sau violarii oricaror drepturi ale acelui tert.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE ALE NETTISSIMO

Ati luat la cunostinta si sunteti de acord ca paginile gazduite de Nettissimo si orice program folosit în legatura cu serviciile sale contin informatii confidentiale si aflate sub drept de proprietate si sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile (în afara cazurilor care în care poarta mentiunea LPG - licenta publica generala)). Mai mult, ati luat la cunostinta si sunteti de acord ca orice continut din cadrul bannerelor publicitare sau promotiilor sau alte informatii disponibile prin intermediul paginilor gazduite de Nettissimo este protejat de drepturi de autor, de marci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi. Sunteti de acord sa nu modificati, închiriati, cedati, împrumutati, vindeti, distribuiti sau sa creati materiale derivate bazate pe serviciile sau pe programele folosite in cadrul portalului, doar daca nu este stipulat altfel, in mod expres, de Nettissimo sau de companiile ce conduc campanii publicitare în cadrul portalului.

Nettissimo va ofera un drept si o licenta personala, ne-transferabila si ne-exclusiva de a folosi codul sursa al programelor sale pe un singur computer, cu conditia sa nu (si sa nu permiteti oricarei terte parti) copiati, modificati, creati o varianta derivata din, încercati în nici-un fel sa aflati codul sursa al programelor folosite, vindeti, desemnati sau cedati dreptul de folosinta catre o terta parte, acordati sau transferati în orice mod, orice drept în programele paginilor Nettissimo. Sunteti de acord sa nu modificati programele în nici un mod, sau sa folositi versiuni modificate ale programelor, inclusiv (dar fara limitari) în scopul obtinerii de acces neautorizat la serviciile sau programele din componenta paginilor Nettissimo. Sunteti de acord sa nu accesati serviciile prin nici un alt mijloc decât prin interfata pusa la dispozitie de Nettissimo pentru a fi folosita în accesarea paginilor Nettissimo.

12. LIMITARI ALE RASPUNDERII

Afirmati în mod expres ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord ca Nettissimo nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderii de profit, bunavointa, posibilitatii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca Nettissimo a fost înainte informata de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultând din: (i) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor Nettissimo; (ii) costul procurarii de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informatii sau servicii achizitionate sau obtinute sau mesaje primite sau tranzactii începute prin sau de pe pagina Dvs. ; (iii) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastra; (iv) declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor Nettissimo.

Nettissimo nu îsi asuma raspunderea pentru pierderea, totala sau partiala a datelor stocate intr-un cont de gazduire. Nettissimo recomanda tuturor clientilor crearea de copii de siguranta pentru recuperarea datelor.

Nettissimo îsi rezerva dreptul de a suprima orice cont care aduce prejudicii clientilor Nettissimo, de a sterge continutul acestor conturi de gazduire si de a retine orice suma preplatita ca despagubire pentru aceste prejudicii.

Neimpunerea acestor conditii de utilizare unui client nu înseamna acceptarea încalcarii lor.

Nettissimo îsi rezerva dreptul de a modifica aceste conditii de utilizare în orice moment cu un preaviz de 30 de zile. Nettissimo îsi rezerva dreptul de a suspenda, refuza sau suprima serviciul la propria noastra discretie.

14. DREPTURI DE PROPRIETATE

>Nettissimo respecta drepturile de proprietate intelectuala ale altora si cerem utilizatorilor serviciilor noastre sa faca acelasi lucru.

15. ÎNCALCARI

Va rugam sa ne aduceti la cunostinta orice încalcare a acestui acord folosind formularul de contact.